AWARIA!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta informuję, że w dniu 28 lipca 2016 roku w godzinach 10.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zaspy Miłkowskie. ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY.

Współpracujemy

UE_male
UE1_medium

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Projekt „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt ”Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013