• Akcja zadymiania w dniach od 8 do 25 września br.

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie informuje iż w dniach od 8 do 25 września br. w godzinach 8:00 – 15:00 będzie prowadzona akcja zadymiania (dym bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt) sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie Warty.
  Akcja ta ma na celu:
  – sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji,
  – sprawdzenie braku podłączeń do kolektorów kanalizacyjnych wyłączanych z eksploatacji poprzez wypełnienie masą pianobetonu.
  W związku z tym prosimy Państwa:
  – o sprawdzenie zasyfonowania instalacji kanalizacyjnej w budynkach,
  – o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji.
  Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych nieruchomości. Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z przepisami i powoduje wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków i pompowniami ścieków włącznie.

  Administrator