Szanowni Państwo!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp.  z o.o. informuje, że zakończył wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK)

Uruchomienie iBOK ma na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. Korzystanie z iBOK umożliwi Państwu łatwe i samodzielne załatwienie wielu spraw. Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do Internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historie swoich rozliczeń. IBOK pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów oraz sprawdzenie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna urządzeń pomiarowych. Umożliwi także przeanalizowanie zużyć za dowolny okres rozliczeniowy.

Aby rozliczać się przez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK), powinni Państwo:

  • wypełnić czytelnie otrzymane pocztą dokumenty i odesłać na adres Biura Obsługi Klienta (98-290 Warta; ul. Kościuszki 9)
  • wypełnić dokumenty za pośrednictwem inkasenta, który stosowne dokumenty dostarczy przy kolejnej wizycie
  • wypełnić osobiście dokumenty w siedzibie Biura Obsługi Klienta: (98-290 Warta; ul. Kościuszki 9)

 Na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów otrzymujecie Państwo LOGIN i HASŁO dostępowe do IBOK. Od tego momentu wymiana informacji z Zakładem Wodociągów odbywa się jedynie za pośrednictwem strony internetowej ZWiK. Usługa jest BEZPŁATNA.

Pełna funkcjonalność w Internetowym Biurze Obsługi Klienta po zalogowaniu się w strefie Klienta w ramach e-usług to m.in.,
– e-odczyt, możliwość podglądu historii odczytów urządzeń pomiarowych, podania odczytu,
– e-rejestracja zgłoszeń, możliwość dokonywania przez Odbiorcę różnego typu zgłoszeń wynikających z prowadzonych przez ZWiK Warta usług,
– e-płatności, dostęp do stanu salda swoich rozliczeń, oraz możliwość elektronicznej płatności, ,
– e-faktura, po złożeniu w ZWIK Warta wniosku akceptacji e-faktury, odbiorca na podany w akceptacji e-mail będzie otrzymywał informacje o wystawieniu i umieszczeniu w Internetowym Biurze Obsługi Klienta przez ZWiK Warta indywidualnej faktury.
– e-wezwanie, na e-fakturze umieszczona jest lista niezapłaconych faktur i taka bieżąca e- faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty,
– e-nota, do e-faktury zostają doliczane odsetki od wpłaty dokonanej po terminie,
– e-druki-możliwość pobrania druków m.in., wnioski, umowy itd.,
– e-informacje, klient ma możliwość dostępu do wszystkich informacji zamieszczonych przez ZWiK Warta.