Formularze i wnioski

Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego

 1. Wniosek o opinię w sprawie przyłączenia (brak sieci) pobierz,
 2. Wniosek o warunki przyłączenia pobierz
 3. Zlecenie projekt budowy przyłącza pobierz
 4. Zlecenie wykonania przyłącza pobierz,
 5. Zgłoszenie rozpoczęcia prac przyłączeniowych pobierz,
 6. Zgłoszenie odbioru przyłącza pobierz,
 7. Oświadczenie - inwentaryzacja geodezyjna pobierz,
 8. Wniosek o zawarcie umowy pobierz,
 9. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji pobierz

Usługi (koparka, mini koparka, budowlane, inne)

 1. Zlecenie usługi pobierz

Wynajem agregatu prąd

 1. Zlecenie agregatu prądotwórczego pobierz

Zgłoszenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

 1. Zgłoszenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pobierz

Wzór umowy

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków pobierz

Ogólne warunki umowy

 1. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków pobierz

Informacja konsumencka

 1. Informacje dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranej w inny sposób niż poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość pobierz
 2. Informacje dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość pobierz