• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 11.07.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:

  Ogrodowa, Górna i Szymańskiego.

  Na ulicy Ogrodowej położono ok. 105 m kanalizacji sanitarnej wraz z 5 przykanalikami oraz 2 wpusty kanalizacji deszczowej.

  Obecnie trwają prace nad odtworzeniem nawierzchni ulicznej.

  Termin przywrócenia przejazdu do połowy ulicy (od ul. Tarnowskiego) przewidywany jest na jutro.

  Z dniem jutrzejszym kontynuowana będzie budowa kolejnych przykanalików.

   

  Na ulicy Górnej położono ok. 66,5 m kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przykanalikami i ok. 75 m kanalizacji deszczowej.

  Na ulicy Szymańskiego położono ok. 410 m kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przykanalikami i ok. 433 m kanalizacji deszczowej.

  Przewidywany termin zakończenia prac – koniec lipca/początek sierpnia br.


  W planach następujące ulice:

  – uliczka bez nazwy pomiędzy ul. Górną a ul. Garbarską (między blokami),

  – ul. Przechodnia, ul. Głęboka – lipiec,

  – ul. Prefekturalna – koniec lipca/wrzesień,

  – ul. Klasztorna – sierpień/wrzesień.

   

  Informujemy, iż na terenach objętych robotami możliwe są utrudnienia w ruchu bądź czasowy brak przejazdu.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:

  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406

   

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu, a także do śledzenia Dziennika Budowy.

  Administrator