• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 20.09.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Kościuszki,
  * Barska,
  * Prefekturalna.

   

  KOŚCIUSZKI – trwają roboty związane z budową przykanalików.
  Możliwe są utrudnienia w ruchu na odcinkach objętych pracami.

   

  BARSKA – położono już ok. 66 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 66,2 m kanalizacji deszczowej.
  Na dziś planowane jest zakończenie prac.

   

  PREFEKTURALNA – położono już ok. 78 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 80 m kanalizacji deszczowej.
  Aktualnie trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Garncarskiej do ulicy Łąkowej.

   

  OGRODOWA – trwają prace związane z odtworzeniem bruku.

   

  PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH
  ulica KLASZTORNA – 24.09.2019r.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator