• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 21.08.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są aktualnie na ulicach:

  * Kościuszki,

  * Głębokiej,

  * Przechodniej.

   

  KOŚCIUSZKI – położono ok. 35 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 35 m kanalizacji deszczowej.

  Przejezdny jest jeden pas drogi.

   

  GŁĘBOKA – położono ok. 32 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 33 m kanalizacji deszczowej.

  Przejezdny jest jeden pas drogi.

  Planowany termin zakończenia robót – koniec tego tygodnia/początek przyszłego.

   

  PRZECHODNIA – położono ok. 86 m kanalizacji sanitarnej.

  Planowany termin zakończenia robót – koniec tego tygodnia.

  Następnie prace będą kontynuowane na skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Ogrodowej.

   

   

  OGRODOWA – zakończenie robót budowlanych w dniu 9 sierpnia br.:

  * ok. 105 m kanalizacji sanitarnej,

  * ok. 105 m kanalizacji tłocznej,

  * ok. 70 m kanalizacji deszczowej.

  Planowane jest odtworzenie nawierzchni.

  Ulica jest przejezdna.

   

  SZYMAŃSKIEGO – zakończenie robót budowlanych w dniu 9 sierpnia br.:

  * ok. 697 m kanalizacji sanitarnej,

  * ok. 591 m kanalizacji deszczowej.

   

   

  ULICZKA POMIĘDZY UL. GÓRNĄ A UL. GARBARSKĄ – zakończenie robót budowlanych w dniu 8 sierpnia br.:

  * ok. 137 m kanalizacji sanitarnej.

   

  GÓRNA – przerwa w robotach.

  Ulica jest przejezdna.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:

  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406

  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

   

   

  Administrator