• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 25.11.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Cegielniana,
  * Piekarska,
  * Ogrodowa.

   

  CEGIELNIANA – położono ok. 113 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 98 m kanalizacji deszczowej.
  PIEKARSKA –  aktualnie trwają prace związane z budową przykanalików oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej.
  OGRODOWA – aktualnie trwają prace związane z montażem przepompowni ścieków.
  ul. KOŹMIŃSKA, GŁOWACKIEGO/POŁANIECKA – prace aktualnie nie są prowadzone.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator