• DZIENNIK BUDOWY „Poprawa gospodarki wodno ściekowej” EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 30.04.2020 r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Roboty budowlane związane z budową kanalizacji w kwietniu prowadzone były na ulicach:
  * 3-go Maja,
  * Łąkowa/Tarnowskiego,
  * Łószka,
  * Świętojańska,
  *Mansjonarska,
  * Oksińskiego.
  Ul. Łódzka – położono ok. 250 m kanalizacji sanitarnej.
  Ul. Tarnowskiego/ ul. Łąkowa – położono obecnie ok. 15,6 m kanalizacji i trwa wstawianie przepompowni ścieków.
  Ul. Świętojańska – położono ok. 55 m kanalizacji deszczowej i ok. 45 m kanalizacji sanitarnej.
  Ul. Mansjonarska – położono ok. 95 m kanalizacji deszczowej.
  Ul. Oksińskiego – położono ok. 103 m kanalizacji deszczowej. Prowadzone są prace odtworzenia nawierzchni. 

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator