Firmy ascenizacyjne załączniki

Załączniki do pobrania

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach dowożonych DOC, PDF

Wykaz nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej DOC, PDF

Tabela opłat dla ścieków dowożonych do punktów zlewnych DOC, PDF

Protokół poboru próby kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego DOC, PDF

Protokół przekazania karty chipowej DOC, PDF