Inne usługi (hydrauliczne, budowlane, transportowe)

Cennik opłat i usług dodatkowych

Lp.

Usługa

Cena netto (zł)

Obowiązująca stawka VAT

Cena brutto (zł)

1.

Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru

94,27

23%

115,95 **

2.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego niezwiązany z awarią lub eksploatacją sieci:


§ Wezwanie nieuzasadnione


§ Zamknięcie i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych


§ Jednorazowy pobór wody z hydrantu dla celów budowy itp.


47,13


94,27


94,27


23%


23%


23%


57,97 *


115,95 **


115,95 **

3.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta        DN 15 mm:


§ zwykły


§ z odczytem radiowym


131,97


213,27


23%


23%


162,32 ***


262,32 ***

4.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta         DN 20 mm:


§ zwykły


§ z odczytem radiowym


150,82


232,1223%


23%


185,51 ***


285,51 ***

5.

Wymiana wodomierza zwykłego uszkodzonego z winy klienta DN 25 mm

329,92

23%

405,80 ***

6.

Wymiana wodomierza zwykłego uszkodzonego z winy klienta DN powyżej 25 mm

wg kalkulacji wynikowej

7.

Odcięcie wody w wyniku zaległości płatniczych

bezpłatnie

8.

Przywrócenie dostaw wody (bez wykopu) po uregulowaniu zaległości płatniczych

300,00

23%

369,00 **

9.

Uruchomienie hydrantu ppoż. do poboru wody

141,39

23%

173,91 **

10.

Włączenie się w istniejące rurociągi (montaż w gotowym wykopie z materiału Klienta)

wg kalkulacji wynikowej

11.

Koszt przebiegu 1 km samochodem ciężarowym do 3,5 t

2,35

23%

2,89

12.

Koszt przebiegu 1 km samochodu ciężarowego pow. 3,5 t

3,25

23%

4,00

13.

Koszt pracy 1 godz. samochodu ciężarowego do 3,5 t

40,00 1)

23%

49,20 1)

14.

Udrożnienie 1 m kanalizacji (urządzeniem: RAK 41)

13,50

+ koszt dojazdu 2)

23%

16,60

+ koszt dojazdu 2)

15.

Czyszczenie kanalizacji autem MAN:


§ pierwsze 0,5 godz.


§ każde następne rozpoczęte pół godziny


§ koszt dojazdu na terenie gminy Warta


§ koszt dojazdu poza gminą Warta (za 1 km)

203,25


162,60


w cenie


3,25

23%


23%


-


23%

250,00


200,00


w cenie


4,00

16.

Usługa zamrażania instalacji wodociągowej (urządzenie: zamrażarka hydr.)

wg kalkulacji wynikowej

17.

Usługa koparko-spycharką (za 1 godz. pracy) z dojazdem

115,00 1)

23%

141,45 1)

18.

Usługa minikoparką (za 1 godz. pracy)

93,75 1)

+ koszt dojazdu 2)

23%

115,31 1)

+ koszt dojazdu 2)

19.

Usługa cięcia i rozdrabniania betonu (za 1 godz.)

80,00 1)

+ koszt dojazdu 2)

23%

98,40 1)

+ koszt dojazdu 2)

20.

Wypożyczenie agregatu prądotwórczego (za 1 godz. pracy)

87,00 1)

+ koszt dojazdu 2)

23%

107,01 1)

+ koszt dojazdu 2)

21.

Zamknięcie przyłącza na wniosek Odbiorcy:

·      ze sprawną zasuwą

·      bez sprawnej zasuwy


80,00

410,00


23%

23%


98,40

504,30

22.

Inwentaryzacja przyłącza

550,00

23%

676,50

23.

Inwentaryzacja sieci podziemnych

·        za pierwsze 100 mb

·        za każde następne 100 mb


600,00

250,00


23%


23%


738,00


307,50


24.

Wykonanie mapy do celów projektowych (budowlanych)

·        do 1 ha

·        za każdy kolejny rozpoczęty ha


900,00

450,00


23%


23%


1107,00


553,50

25.

Tyczenie pkt. charakterystycznych obiektów liniowych (zasuwa, hydrant, załamanie trasy)

35,00

23%

43,05

26.

Tyczenie pkt. charakterystycznych obiektów budowlanych (studnia, komora)

120,00

23%

147,60

27.

Wynajęcie zespołu geodezyjnego do prac terenowych

·        do 4 godzin

·        do 8 godzin


500,00

900,00


23%


23%


615,00


1107,00

* - koszt dojazdu
** - koszt dojazdu i wykonawstwa
*** - koszt dojazdu, wodomierza i wykonawstwa
1) każda rozpoczynająca się godzina pracy rozliczana jest jako pełna godzina
2) koszt dojazdu rozliczany według stawki za przebieg 1 km samochodem ciężarowym do 3,5 tony
UWAGA
Do cen wszystkich usług wykonywanych w weekendy, święta oraz w godzinach nocnych (21:00 – 7:00), należy doliczyć dodatkowo 30% do kwoty podanej w cenniku .