• Jak oszczędzać i płacić mniej za wodę?

  „Wskazówki efektywnego oszczędzania wody”

  • uszczelnij kran
  • uszczelnij spłuczkę i używaj mniejszej ilości wody do spłukiwania,
  • zamiast kąpieli bierz prysznic
  • na kran zamontuj napowietrzacz (perlator)
  • gdy myjesz zęby lub się golisz, zakręcaj kran
  • pralki lub zmywarki używaj wtedy, gdy jest załadowana do pełna
  • zamiast myć naczynia pod bieżącą wodą napełnij komorę zlewu
  • zamiast wylewać mało zanieczyszczoną wodę, możesz ją jeszcze do czegoś zużyć: np. podlać kwiaty lub użyć do sprzątania.

  Statystyczne zużycie wody ze względu na ich rodzaj:

  • pranie i zmywanie naczyń: 20 %
  • WC: 45 %
  • kąpiele i prysznic: 30 %
  • picie i gotowanie: 5 %”

  Podlewając ogródek można oszczędzać na opłatach za ścieki!

  W tym celu należy:

  1. Wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 9 w Warcie o montaż dodatkowego wodomierza tzw. podlicznika.
  2. Dodatkowy wodomierz -podlicznik stanowi własność odbiorcy i jest instalowany na jego koszt. Montaż jest możliwy wyłącznie na instalacji, której punkty czerpalne wody nie posiadają odpływów kanalizacyjnych, a pobierana z nich woda nie ma możliwości przedostania się do sieci kanalizacyjnej.
  3. Jednorazowy koszt odbioru podlicznika określa  cennik opłat i usług dodatkowych. Do kosztu odbioru należy doliczyć koszt wodomierza, jeżeli klient nie zakupił go we własnym zakresie.
  4. Podlicznik stanowi dodatkowy punkt rozliczeniowy do, którego stosuje się opłatę abonamentową wg. obowiązującej stawki. Przed pojęciem decyzji należy porównać koszty zakupu, montażu i opłaty abonamentowej w stosunku do kosztu ewentualnych opłat za ścieki.

  Podstawa prawna:  art. 27 pkt. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

  Administrator