• Komunikat dla mieszkańców ulicy Ogrodowej w Warcie

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  W związku z trwającymi robotami budowlanymi związanymi z budową kanalizacji informujemy, iż zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy.
  Aktualnie dobudowywana jest kanalizacja deszczowa oraz dobudowywane będą przykanaliki (fragment przyłącza od sieci do granicy nieruchomości).
  Przywrócenie przejazdu do połowy ulicy Ogrodowej (od ulicy Tarnowskiego) przewidywany jest z końcem tego tygodnia.

  Administrator