• KOMUNIKAT w sprawie wprowadzenia OGRANICZENIA POBORU WODY na terenie miasta i gminy Warta

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. w związku z panującą suszą oraz zwiększonym poborem wody zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców wody, o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej.

  W ostatnich dniach zużycie wody wzrosło skokowo, co powoduje, że urządzenia wodociągowe na stacjach uzdatniania wody, szczególnie w godzinach wieczornych w czasie zwiększonego poboru, mogą nie nadążyć z produkcją wody, co w efekcie może doprowadzić do trudności z zaspokojeniem potrzeb odbiorców wody. Dlatego też, w szczególności prosimy o zaprzestanie:
  – podlewania i zraszania trawników, sadów, ogrodów i ogródków warzywnych,
  – podlewania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych,
  – podlewania folii i szklarni ogrodowych,
  – napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych i stawów,
  – mycia samochodów w godz. 11:00-22:00 do odwołania.
  PROSIMY o ograniczenie użytkowania wody pitnej z sieci i nie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno – bytowych.
  Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, to może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
  Za niedogodności i ewentualne utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

  Administrator