• KOMUNIKAT

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku trudną sytuacją hydrologiczną, upałami i brakiem opadów dotknął nas problem z niskim ciśnieniem oraz przerwami w dostawie wody na sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Grabince. Z uwagi na taki stan może nastąpić też okresowe pogorszenie jakości wody i spadek ciśnienia. Dlatego apelujemy do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody, zwłaszcza w okresie największego zapotrzebowania tj. w godzinach 17-22. Prosimy o rezygnację z używania wody do podlewania przydomowych ogrodów i trawników, napełniania basenów i innych celów gospodarczych. Zasoby wody nie są nieograniczone, a zwiększone zużycie wody na cele gospodarcze, powoduje problemy z bieżącym dostępem do wody wykorzystywanej do celów spożywczych i socjalno-bytowych. Z uwagi na obecną sytuację, ta woda powinna być użytkowana przede wszystkim do żywności oraz higieny osobistej.

    Za utrudnienia przepraszamy.

    Administrator