• Kontrole hydrantów przeciwpożarowych

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie informuje, że od dnia 13.05.2022 r będzie przeprowadzał kontrole hydrantów przeciwpożarowych w celu wyeliminowania bezumownych poborów wody z tych urządzeń.

  Przypominamy, że pobór wody z hydrantów jest kradzieżą.

  Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z p. zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.

  Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantów, prosimy o niezwłoczne informacje na numer 500033406 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży
  z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla
  wszystkich mieszkańców.

  Administrator