• Kontrole nielegalnych przyłączy wody oraz kanalizacji

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie informuje o zbliżających się kontrolach na trenie całej gminy, celem których będzie weryfikacja i wykrycie przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnych, które są użytkowane bezumownie.

    Jednocześnie informujemy, że osoby, które zgłoszą się samodzielnie do biura ZWiK na ul. Kościuszki 9 w Warcie, nie będą podlegać karze grzywny, która zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z p. zm.) wynosi 5.000 zł, za nielegalny pobór wody.

    Administrator