• „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta”

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zaprasza na inaugurację projektu edukacyjnego pn. „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta”.

  Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i ma na celu edukację w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą.

  Uroczystość odbędzie się 25 czerwca o godzinie 10.00 na Rynku im. Władysława S. Reymonta w Warcie.

  W trakcie uroczystości planowane jest podpisanie umowy na finansowanie projektu pomiędzy WFOŚIGW w Łodzi a ZWiK Warta, a także nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Warta, ZWiK oraz Sieradzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną na rzecz dostępu i zachęcania do picia zdrowej wody z kranu, edukacji prozdrowotnej oraz kształtowania dobrych nawyków żywieniowych.

  Tuż po uroczystości odbędzie się festyn wodny połączony z degustacją wody z kranu pod różnymi smakami pokaz źródełek i zdrojów wodnych.

  Prezes zarządu
  Piotr Trojanowski

  Administrator