• Nasza woda, nasze życie…

  Co wspólnego z edukacją może mieć zakład wodociągów i kanalizacji? W gminie Warta bardzo dużo! ZWiK z Warty właśnie wystartował (25 czerwca) z realizacją projektu edukacyjnego „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fantastyczna inicjatywa, której celem jest między innymi: zapewnienie uczniom w szkołach dostępu do wody pitnej, kształtowanie w społeczności lokalnej postaw zorientowanych na zdrowe odżywianie oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wody. Koalicja podmiotów, które będą współdziałały na rzecz realizacji celów jest imponująca: Urząd Gminy i Miasta Warty, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu, szkoły z terenu Gminy i oczywiścieZakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. To swoisty klaster edukacyjny – unikatowy projekt w skali województwa łódzkiego. Co dla szkolnictwa zawodowego wydaje się powoli oczywiste – mariaż szkół z firmami i instytucjami – dla szkolnictwa ogólnego, zwłaszcza na II i III etapie edukacyjnym, jest zupełnie kosmiczną ideą. Tym bardziej kosmiczną, gdy z inicjatywą wychodzi firma.

  Hasła projektu: odkręć się na wodę z kranu i nasza woda, nasze życie określają jego ramy. W autorskim zamyśle prezesa ZWiK, pana Piotra Trojanowskiego jest, aby pilotażowo w dwóch szkołach oraz w przestrzeni publicznej Warty zainstalować zdroje wodne stale dostarczające, produkowaną przez ZWiK znakomitej jakości wodę. W tej chwili jeden zdrój działa już w urzędzie gminy (miejsce przemyślane ze względu na stałą obecność mieszkańców–interesantów oraz oddziaływanie autorytetem urzędu), od 1 września będą uruchomione kolejne – w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Sieradza monitoruje parametry i jakość wody produkowanej przez firmę wodociągową. W ramach projektu dane z bieżącego monitoringu jakości wody, uczniowie i wszyscy zainteresowani konsumenci, będą mogli sprawdzać za pomocą aplikacji telefonicznej (kod QR). Wszystko to działania służące przełamaniu stereotypowego myślenia o wodzie z kranu – jakoby brudnej, chlorowanej, zakamienionej i trującej… To oczywisty absurd – bo woda jest produktem znakomitej jakości, o parametrach dużo lepszych niż wody butelkowane kupowane w sklepach.

  Podejmowane w ramach projektu działania wyprzedzają wyzwania, jakie przed szkołami, również od 1. września br. postawi znowelizowana Ustawa o bezpieczeństwie żywienia i żywności (Dz.U. 2015 poz. 35). Przede wszystkim konieczność wyeliminowania ze sklepików szkolnych napojów słodzonych i barwionych oraz jedzenia określanego jakośmieciowe. Lansowanie picia wody ze zdrojów (z kranu) – podstawowego składnika właściwie zbilansowanej diety – snobizm zdrowego odżywiania, moda na aktywność fizyczną i dbałość o naturalne środowisko (choćby poprzez niepomnażanie zalegających wszędzie plastikowych opakowań) są godne naśladowania we wszystkich samorządach, szkołach i środowiskach! To może być fundament Otwartej Szkoły, której rok właśnie zapowiedział MEN – szkoły otwartej na myślenie o zdrowiu i środowisku.

  Badania dowodzą, że wielu uczniów nudzi się w naszych szkołach (badania prof. Janusza Czapińskiego i opracowania dr. Marzeny Żylińskiej w oparciu o badania niemieckich neurodydaktyków). Projekt „nasza woda, nasze życie…” wychodzi naprzeciw również tej bolączce szkoły. W obiektach ZWiK, w stacjach uzdatniania wody i na terenie oczyszczalni ścieków, powstanie ścieżka edukacyjna z multimedialnym infokioskiem, prezentujacą w ciekawej, interaktywnej formule proces uzdatniania i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków. Ponadto odbywać się będą plenerowe i stacjonarne warsztaty edukacyjno-ekologiczne prowadzone przez kadrę techniczną i laboratoryjną ZWiK, pikniki i happeningiwodne oraz akcje i kampanie informacyjne w oparciu o przygotowane publikacje. Ponad rok pasjonujących zdarzeń, które na pewno będą miały swoją kontynuację po zakończeniu projektu, co gwarantuje podpisane 25 czerwca porozumienie pomiędzy Prezesem ZWiK, Burmistrzem GiM Warty i Dyrektorem SS-E w Sieradzu.

  Model nadzoru pedagogicznego od 2009 roku opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. To społeczeństwo (czytaj: firma wodociągowa) chce wspierać szkoły, wspierać zmianę postaw, współuczestniczyć w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Robi to zresztą od lat, aktywnie działając na rzecz wymagania nadzoru, mówiącego o wykorzystaniu zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Nieskuteczne jest „dyktowanie” do uczniowskich zeszytów definicji właściwych postaw i opowiadanie, jakie one powinny być. Nie przynosi efektów edukacja klasowa w oparciu o zasoby podręcznika. Nie wystarczy już autorytet nauczyciela, żeby przekonać uczniów do „czegoś”. Dlatego tak duży potencjał tkwi we współpracy szkoły z instytucjami i firmami. Kiedy można doświadczyć praktycznego wymiaru edukacji, zobaczyć wdrożenie, zastosowanie i proces. Gdy można przekonać się, że woda ze źródełka „nie zabija”, można zobaczyć, jak działa pompa, silnik elektryczny, jak prowadzi się badania i samemu stać się badaczem – laborantem, wreszcie użyć nowoczesnej technologii czy aplikacji.

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie można zaliczyć do bardzo wąskiego i elitarnego grona Firm –Filantropów idei, w których to firmach prezesi/ dyrektorzy/ właściciele mają poczucie odpowiedzialności i poczucie misji – działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego – świadomej i światłej społeczności. Działalność m. in. prof. Andrzeja Bliklego, Romana Kluski, Jana Sendzimira, firmy Wielton, Fundacji Batorego są tego znakomitymi przykładami.

  Sugestie dla szkół:

  • Inicjujcie w swoim środowisku szerokie koalicje na rzecz praktycznej edukacji.
  • Inspirujcie firmy i instytucje ze swojego terenu do stawania się waszymi partnerami w procesie edukacji.
  • Poszukujcie wokół siebie filantropów idei.
  • Bądźcie profesjonalnymi partnerami dla firm i instytucji w dyskusjach i działaniach wokół wspólnie realizowanych projektów edukacyjnych.
  • Podejmujcie działania, w których udział firm oraz instytucji uatrakcyjni i uwiarygodni proces dydaktyczny.
  • Twórzcie przestrzenie aktywności uczniów, powołując np. ambasadorów (rówieśniczych doradców) zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, zielonego podwórka, …
  • Bawcie się uczeniem.

  Przydatne linki:

  https://www.facebook.com/zwikwarta

  http://www.sendzimir.org.pl/

  https://www.facebook.com/BlizejZrodel

  http://www.nasze.fm/news,19027

  http://gazetaregionu.pl/1514-warta-promuje-swoja-wode-kranowa.html

  http://www.crazynauka.pl/

  https://pl.khanacademy.org/

  WODN ma ogromną przyjemność być sojusznikiem realizacji projektu „Nasza woda, nasze życie…”

  Olgierd Neyman
  źródło: wodnsieradz.pl

  Administrator