• AWARIA W JEZIORSKU NAPRAWIONA

    Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników pogotowia technicznego udało się w szybszym niż zakładaliśmy czasie naprawić uszkodzoną sieć i przywrócić przepływ wody.
    Po ponownym włączeniu wody jej jakość może ulec czasowemu pogorszeniu. W przypadku długotrwałego problemu prosimy o kontakt z nami.

    Administrator