Projekt i wykonanie przyłącza

Wykonanie przyłącza wodociągowego

  1. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określany jest każdorazowo na podstawie kosztorysu uwględniającego indywidualne warunki techniczne i terenowo prawne.
  2. Kosztorys ofertowy przedstawiany jest do akceptacji osobie ubiegającej się o przyłączenie, w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia na wykonanie przyłącza.
  3. Pisemna akceptacja kosztorysu ofertowego przez osobę ubiegającą się o przyłączenie i zawarcie umowy na wykonanie przyłącza stanowi podstawę do rozpoczęcia prac przyłączeniowych.

Zestawienie cen wykonania projektów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Poniżej znajduje się link do aktualnego cennika: