• Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warty

  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

  Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalone zostały dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w  zakresie dostawy wody 1,01  zł/m3 brutto oraz  w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji  3,03 zł/m3 brutto.

  W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

  • za dostawę 1m3 wody

  Odbiorcy zużywający wodę na:
  – cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych  – 3,43 zł/m3
  – na potrzeby produkcji napojów i art. spożywczych podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – 3,46 zł/m3
  – odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele – 3,48 zł/ m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji  – 7,23 zł/m3
  • opłata abonamentowa

   Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

  Opłata abonamentowa – woda
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 8,42 8,42 8,42 6,26 6,26 6,26
  2 M-CE 11,60 11,60 11,60 9,44 9,44 9,44
  6 M-CY 24,27 24,27 24,27 22,11 22,11 22,11
  Opłata abonamentowa – kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 8,42 8,42 8,42 6,26 6,26 6,26
  2 M-CE 11,60 11,60 11,60 9,44 9,44 9,44
  6 M-CY 24,27 24,27 24,27 22,11 22,11 22,11
  Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 5,80 5,80 5,80 3,64 3,64 3,64
  2 M-CE 8,96 8,96 8,96 6,80 6,80 6,80
  6 M-CY 21,64 21,64 21,64 19,48 19,48 19,48

  Ceny i stawki opłat obowiązują od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r.

  Administrator