• Terenowa edukacja

  Jak organizować proces dydaktyczny, żeby zainteresować uczniów? Zaciekawionych włączać do „zabawy”, inspirować do samodzielnego uczenia się, poszukiwania i dalszego „bawienia”? Znajomość odpowiedzi na tak postawione złożone pytanie nie jest jeszcze posiadaniem kamienia filozoficznego, ale stan bliski bogactwa to już prawie.
  W tym stanie rzeczy wszystkie środowiska byłyby usatysfakcjonowane: aktywnością uczniów, ciekawością poznawczą i samodzielnością badawczą. Spełnienie marzeń jest w zasięgu ręki – w starym, znanym z nazwy i lektury (?) dokumencie – podstawie programowej kształcenia ogólnego. Póki jeszcze obowiązuje, znaleźć tam można delegację do realizowania edukacji przyrodniczej i humanistycznej w… „naturalnym środowisku poza szkołą (…) w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie rolnym (…) przez udział w koncertach i spektaklach (…) w życiu społeczności lokalnej”.

  Coraz więcej firm, instytucji otwiera się na szkołę i zaprasza do poznawania procesów technologicznych, stanowisk pracy, parku maszynowego, technologii czy kultury organizacyjnej i stylu zarządzania. Nie trzeba dociekać, co motywuje przedsiębiorców do takiej otwartości. Uznajmy, że to dojrzałość biznesowa, inwestycja w kapitał ludzki, realizacja misji, budowanie wizerunku. Jakkolwiek jest, to bardzo szlachetne pobudki. Ważne, co uczniowie mają z tego, gdy szkoła wyprawi ich w teren? Mają bardzo wiele, m. in. sposobność zobaczenia i podpatrzenia: praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności, kreacji człowieka w mniej lub bardziej twórczym procesie, zintegrowanych procesów i działań – co szczególnie istotne w mocno zatomizowanej rzeczywistości edukacyjnej szkoły. Wreszcie zobaczą świeże i atrakcyjne, bo pozaszkolne, środowisko edukacyjne.
  Taka otwartość na współpracę ze szkołami, na zapoznawanie uczniów z pracą laboratorium, technologią uzdatniania wody i oczyszczania ścieków charakteryzuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Warcie. W ramach realizowanego projektu:   Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta,  Firma zaprasza do siebie szkoły z terenu swojego działania. Jest w trakcie wyposażania wyodrębnionych stanowisk dydaktycznych, przygotowania pracowników do prowadzenia spotkań z uczniami i opracowania inspirujących narzędzi pomiaru dydaktycznego. Wszystko po to, by z wiosną dzielić się doświadczeniem i praktyką; żeby w miejscu kształtować postawy proekologiczne, postawy sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.
  Jaki morał dla szkół i placówek? Inicjujmy koalicje na rzecz edukacji – promocji kształcenia praktycznego. Poszukujmy technologii, nowatorstwa w bliskim sąsiedztwie szkoły. Namawiajmy przedsiębiorców, prezesów, dyrektorów, technologów, …  do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, do uchylania rąbków tajemnicy procesów – Oni są bezcennym zasobem dydaktycznym. Promujmy efekty takiej aktywności pro publico bono.

  Olgierd Neyman

  Administrator