WFOŚ 2015

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta” zostało dofinansowane w formie pożyczki w wysokości 175.121,00 zł. W ramach zadania rozbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody (prace obejmowały roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlane) wraz z instalacją technologiczną uzdatniania wody i zestawem pomp automatycznych oraz lampą UV do dezynfekcji wody, instalacjami elektrycznymi, wodociągowo - kanalizacyjnymi, rurociągągami tłocznymi, żelbetowym zbiornikiem na wodę uzdatnioną, zagospodarowano teren, wykonano nowe ogrodzenie.

Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy Warta

Projekt edukacyjny finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Kwota dotacji wynosi 90% wartości projektu, tj. 94 000 zł.

Główne cele projektu:
- zapewnienie dzieciom w szkołach dostępu do wody pitnej,
- promocja zdrowego trybu życia opartego na zdrowym odżywianiu,
- promocja racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Główne hasła projektu to:
-"Odkręć się na wodę z kranu"
-"Nasza Woda, nasze życie".