WFOŚ 2017

„Rozbudowa wodociągu wschodniej części gminy Warta – etap III (CZĘŚĆ I  – odcinek od węzła W do 189/Hp31 w miejscowościach Rossoszyca, Miedze Lasek, Chorążka, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra) o długości 8 413, 57 km”

Wartość ogólna zadania:
832 285,88 zł

Zadanie dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi w wysokości:
Dotacja – 237 600,00 zł