WFOŚ 2020

Nazwa zadania:
„Wszystko zaczyna się od wody – kampania edukacyjna ZWiK w Warcie”

Wartość ogólna zadania:
90960 zł

Zadanie dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi w wysokości:
74960 zł

Opis zakresu projektu:
Warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy, materiały dla gospodarstw domowych i poradniki wodne, tablice dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne, zdroje wody