• Zaproszenie do udziału w warsztatach edukacji ekologicznej „Nasza woda, nasze życie”

  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zaprasza wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Warta do udziału w bezpłatnych warsztatach stacjonarnych prowadzonych w ramach realizowanego projektu edukacyjnego pn. „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta”. Tematem przewodnim warsztatów, zgodnie z nazwą, jest otaczająca nas woda, jej rola i właściwości, racjonalna gospodarka, dostępne zasoby oraz konieczność ochrony wód. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się, jak cennym zasobem w środowisku jest woda, jaką spełnia rolę oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w kranie i co się dalej dzieje z wykorzystaną już wodą. W programie warsztatów proponujemy:

  – interaktywną ścieżkę edukacyjną, która pokaże wędrówkę wody, tj. od momentu jej pobrania ze studni, poprzez uzdatnianie, różnorodne wykorzystanie, aż po powstanie ścieku i jego oczyszczenie do momentu ponownego wprowadzenia, jako czystej wody do środowiska.;

  – prezentację multimedialną o zasobach wody i jej racjonalnym wykorzystywaniu;

  – praktyczne zajęcia laboratoryjne dotyczące badania wody i ścieków.

  Zainteresowanych ekologią zapraszamy do aktywnego udziału w warsztatach.

  Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

              Warsztaty realizowane będą w obiektach ZWiK GiM Warta Sp. z o.o., tj. w SUW w Warcie oraz oczyszczalni ścieków w Warcie. Czas trwania zajęć to 2 godziny lekcyjne. Zapraszamy do przesyłania deklaracji udziału w warsztatach, (formularz w załączeniu). Wypełnione deklaracje należy przesłać na adres zwikwarta@zwikwarta.pl (skan deklaracji), faxem (43 8295401), pocztą lub dostarczyć osobiście na adres ZWiK GiM Warta Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta. Z zainteresowanymi skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  Szczegóły organizacyjne zajęć uzgodnimy indywidualnie przy przyjmowaniu zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: zwikwarta@zwikwarta.pl, m_frajtak@zwikwarta.pl lub telefonicznego (43 8294260 – Magdalena Frajtak-Lepczyńska).

  Koordynator edukacyjny projektu: Olgierd Neyman koordynatoredu@zwikwarta.pl

   Serdecznie zapraszamy!

  ZAŁĄCZNIKI

   Deklaracja udziału w warsztatach

  Administrator