• ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

    Pragniemy poinformować, że  uchwałą nr 2 z dnia 08.02.2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano zmiany nazwy spółki  z „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o” na „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o”

    Administrator