wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.
wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.

Oczyszczanie to proces technologiczny polegający na usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji chemicznych w nich rozpuszczonych. Oczyszczanie ścieków dzieli się na mechaniczne i biologiczne. Pierwszy etap to wstępne oczyszczanie mechaniczne, w którym usuwa się zanieczyszczenia stałe nierozpuszczalne za pomocą krat i sit, a zawiesiny i osady usuwane są w osadnikach i piaskownikach. W kolejnych etapach realizuje się oczyszczanie wykorzystujące procesy biologiczne. Procesy te przebiegają pod wpływem działania mikroorganizmów osadu czynnego. Drobnoustroje (bakterie i pierwotniaki) rozkładają związki organiczne występujące w ściekach na substancje proste, takie jak: dwutlenek węgla, wodę i amoniak. Osady postawjące w procesach oczyszczania poddaje się dalszej obróbce w celu wykorzystania lub utylizacji.

Ścieki odprowadzane są z mieszkań i domów do kanałów ściekowych.

first-gif

Pierwszy etap obróbki mechanicznej - wyłapywanie większych śmieci przez skratki.

second-gif

Zawiesiny i osady oddzielane są od wstępnie oczyszczonego ścieku w piaskowniku.

third-gif

W osadniku odbywa się oddzielanie pozostałego osadu od oczyszczonego ścieku. fourth-gif

Kolejnym etapem jest poddanie wstępnie oczyszczonego ścieku procesowi biologicznemu, który polega na zamienianiu przez mikroorganizmy trujących pierwiastków w nieszkodliwe związki.

fifth-gif sixth-gif

Po długim procesie oczyszczania woda trafia do zalewu Jeziorsko.

seventh-gif
Powrót