Szanowni Państwo!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. prowadzi badanie, którego celem jest zapewnienie właściwej jakości usług świadczonych przez naszą firmę. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat i prosić o wypełnienie krótkiej ankiety. Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą podstawą planowania działań pozwalających zwiększyć satysfakcję z dotychczasowej współpracy z nami. 

Zapraszamy do wypełnienia - Ankieta

banner

Nasza galeria

Współpracujemy

UE_male
UE1_medium
WFOSiGW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Projekt „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt ”Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Rozbudowa wodociągu wschodniej części gminy Warta - etap III (CZĘŚĆ I - odcinek od węzła W do W189/Hp31 w miejscowościach Rossoszyca, Miedze Lasek, Chorążka, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra)" o długości 8 413,57 km - wartość ogólna zadania: 832 285,88 zł, dofinansowana w zakresie zakupu materiałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 237 600 zł ze środków umorzenia pożyczki.