Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o. o. uprzejmie informuje,  że z dniem 1 września 2017 r. nastąpi zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych do opłat za wodę i ścieki. Nowe rachunki zostaną podane na fakturach rozliczeniowych wystawianych po 1 września br.  

  • Bankiem obsługującym nowe indywidualne rachunki będzie Bank Spółdzielczy w Warcie.
  • Informujemy ponadto, że od 1 września br. możliwe będzie opłacanie faktur u inkasentów i w BOK przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 w Warcie za pomocą kart płatniczych (bezgotówkowo).
  • Ponadto klienci korzystający z elektronicznego BOK uzyskają możliwość opłacania faktur online.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela BOK tel.500033401 e-mail. zwikwarta@zwikwarta.pl oraz bezpośrednio u klientów inkasenci.

banner

Nasza galeria

Współpracujemy

UE_male
UE1_medium
WFOSiGW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Projekt „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt ”Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Rozbudowa wodociągu wschodniej części gminy Warta - etap III (CZĘŚĆ I - odcinek od węzła W do W189/Hp31 w miejscowościach Rossoszyca, Miedze Lasek, Chorążka, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra)" o długości 8 413,57 km - wartość ogólna zadania: 832 285,88 zł, dofinansowana w zakresie zakupu materiałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 237 600 zł ze środków umorzenia pożyczki.