Podaj stan wodomierza

Stan wodomierza można podać:

  1. Rejestrując się w IBO (zarejestruj się) oszczędzacie Państwo czas, otrzymujecie stały dostęp do aktualnych danych: dostęp do historii płatności, e-faktur, analiz zużycia wody).
  2. Telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta - +48 43 8295 401, +48 500 033 401
  3. Wypełniając formularz. 

W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub za pomocą formularza fakturę wyślemy pocztą.

Uwaga:

  • odbiorca odpowiada za autentyczność podanych stanów wodomierzy.
  • w przypadku niezgodności nr ewidencyjnego lub nr wodomierza rozliczenie nie będzie zrealizowane.
  • wypełniać w zależności od ilości zamontowanych wodomierzy (w przypadku większej liczby wodomierzy - formularz wysłać wielokrotnie).

Nazwisko i imię/ Nazwa firmy:

Numer ewidencyjny /podawany na rachunkach/:

Numer wodomierza 1:

Stan wodomierza (zaokrąglić do pełnych [m3]):


Numer ewidencyjny /podawany na rachunkach/:

Numer wodomierza 2:

Stan wodomierza (zaokrąglić do pełnych [m3]):


Numer ewidencyjny /podawany na rachunkach/:

Numer wodomierza 3:

Stan wodomierza (zaokrąglić do pełnych [m3]):