Jak zamówić usługę?

Jak zamówić usługę/zmienić dane w umowie?

Usługę można zamówić kontaktując się z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA:

  • Osobiście (otrzymany w BOK wniosek należy wypełnić na miejscu) lub udać się już z wypełnionym wnioskiem, który można pobrać ze strony - (wniosek). 
  • Drogą elektroniczną - wypełniony wniosek należy podpisać cyfrowo (podpis kwalifikowany, profil bezpieczny)  i przekazać jako załącznik na adres email  zwikwarta@zwikwarta.pl 
UWAGA!
Wnioski nie podpisane cyfrowo możemy zweryfikować telefonicznie! Prosimy w mailu podczas składania zamówienia podać dane kontaktowe oraz telefon!

Zmianę danych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej itp.) należy zgłosić w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA wraz z dokumentami potwierdzającymi nowe dane i dowodem osobistym.

 

Kontakt


Biuro Obsługi Klienta
Kościuszki 9, 98-290 Warta
T/F: + 48 43 8295401
e-mail: zwikwarta@zwiwkarta.pl