STRATEGIA

Celem strategicznym Spółki jest

osiągnięcie poziomu usług gwarantującego satysfakcję Odbiorców i zapewniającego spełnienie wysokich norm jakościowych w produkcji i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz potwierdzenie poziomu usług uzyskaniem certyfikatów zarządzania jakością.