Polityka prywatności

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej zwikwarta.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl

Formularz kontaktowy

Dane osobowe podane podczas wysyłania formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej zwikwarta@zwikwarta.pl w home.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na wysłaną wiadomość. Osoby trzecie nie mają do danych dostępu.

Administrator danych

Podanie danych osobowych do obsługi zapytania jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail zwikwarta@zwikwarta.pl

Administratorem danych osobowych jest firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta, NIP 8270010679, REGON 730157423, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 00001769662, Kapitał zakładowy 8 000 412,00 zł

Powierzenie danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. a) Home.pl – Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

[POWRÓT]