WŁADZE SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki

RADA NADZORCZA

Przewodniczący

Tomasz Jachowicz

Sekretarz

Andrzej Kubiak

ZARZĄD

Prezes

Jakub Tworo