WŁADZE SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki

RADA NADZORCZA

Przewodniczący

Tomasz Jachowicz

Członek

Witold Olszewski

Sekretarz

Andrzej Kubiak

ZARZĄD

Prezes

Jakub Tworo