Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Gminy i Miasta Warta Jan Serafiński
Rada Nadzorcza - Tomasz Jachowicz, Sławomir Janczak, Andrzej Kubiak
Zarząd - Prezes Piotr Trojanowski