Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Warty Krystian Krogulecki
Rada Nadzorcza:
- Przewodniczący Łukasz Krakowski,
- Sekretarz Andrzej Kubiak,
- Członek Tomasz Jachowicz
Zarząd - Prezes Piotr Trojanowski