wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.

Etapy powstawania wody pitnej

Stacja Uzdatniania Wody: Pobór i oczyszczanie/uzdatnianie wody surowej z wykorzystaniem urządzeń zainstalowanych na stacji uzdatniania wody; interaktywne uruchamianie pracy pompy głębinowej, filtrów i zbiornika wody czystej

Dystrybucja wody – sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do odbiorców; skład wody uzdatnionej, czynniki wpływające na zmianę parametrów wody

Konsumpcja – zużycie wody przeznaczonej do spożycia; gdzie i ile wody zużywamy, w jaki sposób powodujemy straty wody

Woda zużyta – ścieki; gdzie trafia zużyta woda i co się z nią dzieje; czynniki wpływające na sieć kanalizacyjną

Oczyszczalnia ścieków – proces oczyszczania ścieków pochodzących z terenu gminy z uwzględnieniem każdego etapu oczyszczania stosowanego na Oczyszczalni ścieków w Warcie; interaktywne uruchamianie poszczególnych procesów

Wprowadzanie ścieku oczyszczonego do środowiska naturalnego; znaczenie jakości ścieku oczyszczonego i zagrożenia dla zasobów wodnych

copyright

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.

Etapy powstawania wody pitnej

button1
Stacja Uzdatniania Wody: Pobór i oczyszczanie/uzdatnianie wody surowej z wykorzystaniem urządzeń zainstalowanych na stacji uzdatniania wody; interaktywne uruchamianie pracy pompy głębinowej, filtrów i zbiornika wody czystej
button2
Dystrybucja wody – sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do odbiorców; skład wody uzdatnionej, czynniki wpływające na zmianę parametrów wody
button3
Konsumpcja – zużycie wody przeznaczonej do spożycia; gdzie i ile wody zużywamy, w jaki sposób powodujemy straty wody
button4
Woda zużyta – ścieki; gdzie trafia zużyta woda i co się z nią dzieje; czynniki wpływające na sieć kanalizacyjną
button5
Oczyszczalnia ścieków – proces oczyszczania ścieków pochodzących z terenu gminy z uwzględnieniem każdego etapu oczyszczania stosowanego na Oczyszczalni ścieków w Warcie; interaktywne uruchamianie poszczególnych procesów
button6
Wprowadzanie ścieku oczyszczonego do środowiska naturalnego; znaczenie jakości ścieku oczyszczonego i zagrożenia dla zasobów wodnych