wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.
wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.
wodanaswiecie

Wodę czerpiemy z:

Zanim woda trafi do kranów przebywa długą drogę. Aby nadawała się do picia musi przejść przezproces oczyszczania, czyli uzdatniania. Odbywa się to w stacjach uzdatniania wody. Wydobytawoda jest napowietrzana i kierowana do filtrów. Napowietrzanie usuwa niepożądane gazy, utlenia zanieczyszczenia oraz podnosi stężenie tlenu rozpuszczonego, co powoduje przekształcenie części zanieczyszczeń w osad, który następnie zostaje odfiltrowany. Filtracja odbywa się w filtrach z odpowiednim złożem (złoże to porowaty materiał skalny o odpowiedniej granulacji i różnych właściwościach), dobieranym indywidualnie w zależności od charakterystyki wody. Ostatnim procesem uzdatniania jest dezynfekcja, która oczyszcza wodę z groźnych mikroorganizmów. Tak oczyszczona woda może być tłoczona za pomocą pomp do sieci wodociągowej. Odpowiednie ciśnienie wody w sieci zapewniają hydrofory. Wewnątrz budynków woda jest rozprowadzana za pomocą wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Powrót