wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.
wfos-logo
ZWiK Warta o wodzie dla najmłodszych.

Uzdatnianie to proces, który polega na poprawie jakości wody, w takim stopniu aby mogła ona być użyta w pożądany sposób. To oznacza, iż proces musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, i zawsze będzie wyglądał inaczej. Na przykład uzdatnianie wody z kranu, ma na celu doprowadzenie wody do takiego stanu, aby można było ją bez obaw pić, a jej smak i zapach były neutralne dla pijącego. Inny będzie proces uzdatniania wody używanej w przemyśle. W tym przypadku, woda nie musi mieć nienagannego smaku i aromatu, jednak musi być maksymalnie miękka aby maszyny które mają z taką woda kontakt, nie niszczyły się z powodu osadzającego się kamienia. W przyrodzie, woda nigdy nie występuje w czystej postaci (H2O), i zawsze niesie ze sobą wszelkie rozpuszczone substancje – zarówno pożądane takie jak minerały, jak i niepożądane jak na przykład bakteria i wirusy.

Woda z istniejącej studni pobierana jest przy pomocy nowej pompy głębinowej o wydajności ok. 30 m3/h z głębokości 120 m ppt. z utworów kredy górnej, a następnie kierowana do układu uzdatniania.

first-gif

Woda w pierwszej kolejności poddawana jest procesowi napowietrzania w bloku aeracyjnym.

sec-gif

Następnie poddawana jest procesowi jednostopniowej filtracji na dwóch zestawach filtracyjnych ciśnieniowych pracujących równolegle.

third-gif

Po przejściu przez urządzenia uzdatniające woda kierowana jest do żelbetonowego nadziemnego zbiornika magazynowego o pojemności V=200m3, z którego pobierana jest przez zestaw pompowy II stopnia zlokalizowany z budynku SUW.

fourth-gif

Następnie jest poddawana desynfekcji za pomocą lampy UV (lub w sytuacjach awaryjnych za pomocą podchlorynu sodu), po której podawana jest do sieci wodociągowej.

fifth-gif sixth-gif
Powrót