Aktualności

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Treść ogłoszenia: Ogłoszenie...

DOFINASOWANIE DLA ZWIK W RAMACH RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowany kwotą...

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia taryf

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie...

Formularz - określanie wysokości opłat za pobór wody

Prosimy o wypełnianie formularza  na potrzeby określenia wysokości opłat za pobór wody, uiszczanych...

Zasilanie stacji agregatem prądotwórczym

Informujemy , że w związku z przerwami w zasilaniu energetycznym, spowodowanymi przejściem orkanu...

WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca 2017 roku

Załącznik nr 1 do umowy WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca...

Ogłaszamy przetarg

Zapraszamy do udziału w przetargu. Szczegóły oferty znajdują się pod adresem:  DOSTAWA MATERIAŁÓW...