Aktualności

WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca 2017 roku

Załącznik nr 1 do umowy WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca...

Ogłaszamy przetarg

Zapraszamy do udziału w przetargu. Szczegóły oferty znajdują się pod adresem:  DOSTAWA MATERIAŁÓW...

Uchwała Rady Gminy XL/221/2017

W sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...