Inne usługi (hydrauliczne, budowlane, transportowe)

Cennik opłat i usług dodatkowych

Lp.

Usługa

Cena netto (zł)

Obowiązująca stawka VAT

Cena brutto (zł)

1.

Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru

94,27

23%

115,95 **

2.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego niezwiązany z awarią lub eksploatacją sieci:

 
 

Wezwanie nieuzasadnione

Zamknięcie i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych

Jednorazowy pobór wody z hydrantu dla celów budowy itp.

47,13

94,27

94,27

23%

23%

23%

57,97 *

115,95 **

115,95 **

3.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta DN 15 mm:

   
 

zwykły

z odczytem radiowym

131,97

213,27

23%

23%

162,32 ***

262,32 ***

4.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta DN 20 mm:

   
 

zwykły

z odczytem radiowym

150,82

232,12

23%

23%

185,51 ***

285,51 ***

5.

Wymiana wodomierza zwykłego uszkodzonego z winy klienta DN 25 mm

329,92

23%

405,80 ***

6.

Wymiana wodomierza zwykłego uszkodzonego z winy klienta DN powyżej 25 mm

wg kalkulacji wynikowej

7.

Odcięcie wody w wyniku zaległości płatniczych

bezpłatnie

8.

Przywrócenie dostaw wody (bez wykopu) po uregulowaniu zaległości płatniczych

300,00

23%

369,00 **

9.

Uruchomienie hydrantu ppoż. do poboru wody

141,39

23%

173,91 **

10.

Włączenie się w istniejące rurociągi (montaż w gotowym wykopie z materiału Klienta)

wg kalkulacji wynikowej

11.

Koszt przebiegu 1 km samochodem ciężarowym do 3,5 t

2,35

23%

2,89

12.

Koszt przebiegu 1 km samochodu ciężarowego pow. 3,5 t

3,25

23%

4,00

13.

Koszt pracy 1 godz. samochodu ciężarowego do 3,5 t

40,00 1)

23%

49,20 1)

14.

Udrożnienie 1 m kanalizacji (urządzeniem: RAK 41)

13,50

+ koszt dojazdu 2)

23%

16,60

+ koszt dojazdu 2)

15.

Czyszczenie kanalizacji autem MAN:

   
 

pierwsze 0,5 godz.

każde następne rozpoczęte pół godziny

koszt dojazdu na terenie gminy Warta

koszt dojazdu poza gminą Warta (za 1 km)

203,25

162,60

w cenie

3,25

23%

23%

-

23%

250,00

200,00

w cenie

4,00

16.

Usługa zamrażania instalacji wodociągowej (urządzenie: zamrażarka hydr.)

wg kalkulacji wynikowej

17.

Usługa koparko-spycharką (za 1 godz. pracy) z dojazdem

115,00 1)

23%

141,45 1)

18.

Usługa minikoparką (za 1 godz. pracy)

93,75 1)

+ koszt dojazdu 2)

23%

115,31 1)

+ koszt dojazdu 2)

19.

Usługa cięcia i rozdrabniania betonu (za 1 godz.)

80,00 1)

+ koszt dojazdu 2)

23%

98,40 1)

+ koszt dojazdu 2)

20.

Wypożyczenie agregatu prądotwórczego (za 1 godz. pracy)

87,00 1)

+ koszt dojazdu 2)

23%

107,01 1)

+ koszt dojazdu 2)

21.

Zamknięcie przyłącza na wniosek Odbiorcy:

   
 

za sprawną zasuwą

bez sprawnej zasuwy

80

40

23%

23%

98,40

504,30

* - koszt dojazdu
** - koszt dojazdu i wykonawstwa
*** - koszt dojazdu, wodomierza i wykonawstwa
1) każda rozpoczynająca się godzina pracy rozliczana jest jako pełna godzina
2) koszt dojazdu rozliczany według stawki za przebieg 1 km samochodem ciężarowym do 3,5 tony
UWAGA
Do cen wszystkich usług wykonywanych w weekendy, święta oraz w godzinach nocnych (21:00 – 7:00), należy doliczyć dodatkowo 30% do kwoty podanej w cenniku .