Inne usługi (hydrauliczne, budowlane, transportowe)

Usługi świadczone przez ZWIK w Warcie

1. Wykonywanie dokumentacji projektowej (technicznej) i prawnej przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Budowa przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
3. Specjalistyczny sprzęt do kucia i cięcia nawierzchni asfaltowych oraz betonowych, zagęszczanie gruntu i wyrównywanie nawierzchni, wypompowywanie wody.
4. Usługi koparko-spycharką (CAT-428E) i minikoparką (JCB 8018X).
5. Usługi hydrauliczne, instalatorsko-elektryczne, transportowe.
6. Zamrażanie domowych instalacji i urządzeń wodociągowych do naprawy, remontów i rozbudowy (obniża koszty eliminując konieczność opróżniania instalacji i skraca czas naprawy).
7. Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (mechaniczne RAK-41, chemiczne).
8. Awaryjne zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych poduszką uszczelniającą.
9. Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych samochodem asenizacyjnym.
10. Awaryjne zasilanie energetyczne agregatem prądotwórczym na przyczepie (moc 50 kW, max obciążenie prądowe 90 A)

Cennik opłat i usług dodatkowych

tabela_inne
* - koszt dojazdu
** - koszt dojazdu i wykonawstwa
*** - koszt dojazdu, wodomierza i wykonawstwa
1) każda rozpoczynająca się godzina pracy rozliczana jest jako pełna godzina
2) każda rozpoczynająca się doba rozliczana jest jako pełna
3)koszt dojazdu rozliczany według stawki za przebieg 1 km samochodem ciężarowym do 3,5 tony