Harmonogram robót budowlanych

Lp.

Warta,ulica

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych

1. ul. Klasztorna wrzesień
2. ul. Tadeusza Kościuszki (odcinek ul. Zachodnia – ul. Długa/ul. Racławicka) październik
3. ul. Cielecka połowa października
4. ul. Koźmińska druga połowa października
5. ul. Targowa druga połowa października