Wywóz ścieków

Aktualne stawki (obowiązujące od 1 września 2020 r.) za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Warta w zależności od ilości odebranych ścieków będą wynosiły:

a) do 2 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

68,29

8

73,75

powyżej 5 km do 12 km

86,60

8

93,74

powyżej 12 km

127,31

8

137,49

b) powyżej 2 m3 do 4 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

103,01

8

111,25

powyżej 5 km do 12 km

133,10

8

143,75

powyżej 12 km

160,88

8

173,75

c) powyżej 4 m3 do 6 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

126,16

8

136,25

powyżej 5 km do 12 km

144,68

8

156,25

powyżej 12 km

184,03

8

198,75

 d) powyżej 6 m3 do 9 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

168,99

8

182,51

powyżej 5 km do 12 km

192,13

8

207,50

powyżej 12 km

248,84

8

268,75

Dla usługi, wykonywanej na podstawie stałej umowy ustala się upust w wysokości 10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy. Upust może być udzielony na każdy kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o.