Wywóz ścieków

Aktualne stawki (obowiązujące od 1 października 2018r.) za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie gminy i miasta Warta w zależności od ilości odebranych ścieków będą wynosiły:

  1. a) do 2 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

54,63

8

59,00

od 5 km do 12 km

69,44

8

75,00

powyżej 12 km

101,85

8

110,00

  1. b) powyżej 2 m3 do 4 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

82,41

8

89,00

od 5 km do 12 km

106,48

8

115,00

powyżej 12 km

128,70

8

139,00

  1. c) powyżej 4 m3 do 6 m3

Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie

Cena netto [zł]

Obowiązujący VAT [%]

Cena brutto [zł]

do 5 km

100,93

8

109,00

od 5 km do 12 km

115,74

8

125,00

powyżej 12 km

147,22

8

159,00

Dla usługi, wykonywanej na podstawie stałej umowy ustala się upust w wysokości
10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy. Upust może być udzielony na każdy kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.