• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 02.12.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Garncarska,
  * Głowackiego/Połaniecka,
  * Klasztorna oraz Sieradzka.

   

  GARNCARSKA – położono ok. 52 m kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia prac – koniec tego tygodnia.

   

  GŁOWACKIEGO/POŁANIECKA – położono ok. 91 m kanalizacji deszczowej oraz ok. 26 m kanalizacji sanitarnej.
  KLASZTORNA ORAZ SIERADZKA – aktualnie trwają prace związane z budową przykanalików metodą bezwykopową.
  OGRODOWA – prace związane z budową przepompowni ścieków zostały zakończone.
  PIEKARSKA – prace związane z budową kanalizacji zostały zakończone. Położono ok. 116,6 m kanalizacji deszczowej oraz ok. 126 m kanalizacji sanitarnej.
  KOŹMIŃSKA, CEGIELNIANA – prace aktualnie nie są prowadzone.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator