• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 03.02.2020 r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Koźmińska,
  *Południowa,
  *Parkowa/Paszkowskiego,
  *Cegielniana.

   

  KOŹMIŃSKA – położono ok. 276 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 263 m kanalizacji deszczowej.
  POŁUDNIOWA – położono ok. 537 m kanalizacji sanitarnej.
  PARKOWA/PASZKOWSKIEGO – na ul. Parkowej położono ok. 157 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 160 m kanalizacji deszczowej, na ul. Paszkowskiego położono ok. 139 m kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace związane z budową przykanalików.
  CEGIELNIANA (odcinek: ul. Kowalówka – ul.Cielecka)- położono ok. 72 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 72 m kanalizacji deszczowej.

  ZAKOŃCZONO

  ODCINEK MIĘDZY UL. CIELECKĄ A UL. CEGIELNIANĄ – położono ok. 182,5 m kanalizacji sanitarnej.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator