• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 05.08.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Nadal roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:

  * Ogrodowa,

  * Szymańskiego i

  * uliczka pomiędzy ul. Górną a ul. Garbarską (między blokami).

   

   

  OGRODOWA – położono kolejne 31 m kanalizacji deszczowej.

  Zaawansowanie robót:

  – ok. 105 m kanalizacji sanitarnej,

  – ok. 105 m kanalizacji tłocznej,

  – ok. 60 m kanalizacji deszczowej.

   

  Obecnie trwają prace wykończeniowe.

  Wjazd na ulicę od ulicy Przechodniej został zablokowany.

   

  SZYMAŃSKIEGO – położono kolejne 41 m kanalizacji sanitarnej.

  Zaawansowanie robót:

  – ok. 697 m kanalizacji sanitarnej,

  – ok. 591 m kanalizacji deszczowej.

   

  Obecnie trwają prace nad budową ostatnich przykanalików.

  Zakończenie robót planowane jest w dniu dzisiejszym.

   

  ULICZKA POMIĘDZY UL. GÓRNĄ A UL. GARBARSKĄ – położono ok. 55 m kanalizacji sanitarnej.

   

  Na ulicy Górnej nadal przerwa w robotach. Przejazd ulicą jest zapewniony.

  W planach rozpoczęcie robót:

  – na ul. Głębokiej ok. 6 sierpnia 2019r., 

  – na ul. Tadeusza Kościuszki ok. 8-9 sierpnia 2019r.

   

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:

  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406

  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator