• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 17.01.2020 r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Koźmińska,
  *Sieradzka,
  *Parkowa,
  *odcinek między ul. Cielecką a ul. Cegielnianą.
  KOŹMIŃSKA – łącznie położono ok. 130 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 125 m kanalizacji deszczowej.
  SIERADZKA – łącznie położono ok. 305 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 160 m kanalizacji tłocznej.
  PARKOWA – łącznie położono ok. 157 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 160 m kanalizacji deszczowej.
  Odcinek między ul. Cielecką a ul. Cegielnianą – łącznie położono ok. 117 m kanalizacji sanitarnej.
  PIEKARSKA – aktualnie trwają prace związane z odtworzeniem bruku.

  ZAKOŃCZONO:

  DŁUGA – położono ok. 184,1 m kanalizacji sanitarnej.
  WIOSENNA – położono ok. 230 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 220 m kanalizacji deszczowej.
  GŁOWACKIEGO/POŁANIECKA – położono ok. 93 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 131 m kanalizacji deszczowej.
  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator