• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 19.07.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  W dalszym ciągu roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:

  Ogrodowa, Górna i Szymańskiego.

  Na ulicy Ogrodowej położono:

  – ok. 105 m kanalizacji sanitarnej,

  – 106 m kanalizacji tłocznej,

  – 23 m kanalizacji deszczowej.

   

  W związku z przewidywanymi pracami dotyczącymi układania bruku wjazd od ulicy Tarnowskiego został zamknięty.

  Bliższe informacje podane zostaną na początku przyszłego tygodnia.

  Na ulicy Górnej położono:

  – 120 m kanalizacji sanitarnej,

  – 130 m kanalizacji deszczowej.

   

  W przyszłym tygodniu przewidywane jest zakończenie robót związanych z budową kanalizacji.

   

  Na ulicy Szymańskiego położono:

  – 529 m kanalizacji sanitarnej,

  – 533 m kanalizacji deszczowej.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:

  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406

  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

   

  Administrator