• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 19.12.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Sieradzka,
  * Wiosenna.
  SIERADZKA – położono ok. 125 m kanalizacji.
  WIOSENNA – prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zostały rozpoczęte.
  Prace związane z odtworzeniem nawierzchni trwają na ulicach: Górna oraz Kościuszki.
  CIELECKA – prace związane z odtworzeniem nawierzchni zakończyły się na długości 375 mb.
  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator