• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 30.08.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:
  * Kościuszki,
  * Prefekturalnej,
  * skrzyżowanie ulic Przechodniej i Ogrodowej.

   

  KOŚCIUSZKI – położono już ok. 147 m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 138 m kanalizacji deszczowej.
  Możliwe są utrudnienia w ruchu na odcinkach objętych pracami. Ulica jest przejezdna.

  PREFEKTURALNA – rozpoczęcie robót budowlanych

  SKRZYŻOWANIE ULIC PRZECHODNIEJ I OGRODOWEJ – położono już ok. 42,5 m kanalizacji sanitarnej.
  Planowane zakończenie robót – koniec tego tygodnia.

   

  ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
  ulica GŁĘBOKA
  * ok. 118 m kanalizacji sanitarnej,
  * ok. 116 m kanalizacji deszczowej.

  ulica PRZECHODNIA
  * ok. 86,4 m kanalizacji sanitarnej.

   

  PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH
  ulica BARSKA – koniec pierwszego tygodnia września,
  ulica KLASZTORNA – druga połowa września.

   

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:
  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406
  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator