• DZIENNIK BUDOWY “Poprawa gospodarki wodno ściekowej’ EFRR-RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (aktualizacja na dzień 31.07.2019r.)

  w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach:

  * Ogrodowa,

  * Szymańskiego i

  * uliczka bez nazwy pomiędzy ul. Górną a ul. Garbarską (między blokami).

   

  Na ulicy Górnej aktualnie nie trwają prace. Jednocześnie zapewniony został przejazd tą ulicą.

   

   

  OGRODOWA – położono kolejne 6 m kanalizacji deszczowej. Jednocześnie trwają prace przy położonej już kanalizacji sanitarnej. Dopuszczony został wjazd do połowy ulicy (od ulicy Tarnowskiego).

   

  SZYMAŃSKIEGO – położono:

  – ok. 655,5 m kanalizacji sanitarnej,

  – ok. 591 m kanalizacji deszczowej.

   

  ULICZKA BEZ NAZWY POMIĘDZY UL. GÓRNĄ A UL. GARBARSKĄ – rozpoczęto roboty.

  Wszelkich informacji związanych z inwestycją udzielają:

  ze strony Wykonawcy: Jarosław Andrzejewski tel. 725 652 253
  ze strony ZWiK Warta:
  – Marcin Łuczak (główny inżynier) tel. 500 033 283
  – Sławomir Woźniak (kierownik DTE) tel. 500 033 406

  Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów Dziennika Budowy.

  Administrator